Login

ข่าวสารกิจกรรม

# Article Name Section
1 รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 2563 ข่าวสารกิจกรรม
2 การศึกษาหลังปริญญา (postgraduate) ข่าวสารกิจกรรม
3 งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ข่าวสารกิจกรรม
4 กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2562 ข่าวสารกิจกรรม
5 รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา2562 ข่าวสารกิจกรรม
6 ประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 : Essential Knowledge in Emergency Care : LESS is MORE ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวสารกิจกรรม
7 อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวสารกิจกรรม
8 รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2561 ข่าวสารกิจกรรม
9 ประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 : 4th Essential Knowledge in Emergency Care : A Life Changing Hour ข่าวสารกิจกรรม
10 งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3rd Essential Knowledge in Emergency Care : ER–NEWS ข่าวสารกิจกรรม
11 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป ข่าวสารกิจกรรม
1